X

واحد آزمایشگاه

آزمایش و آزمون جز اساسی هر فعالیت مهندسی است. در بسیاری از موارد پیچیده تولید مواد هنگام آلیاژسازی و شکل دادن مقاطع و همچنین در مونتاژ مقاطع به منظور ایجاد یک فرآیند مهندسی ( با هدف برآورده کردن یک هدف خاص) مونتاژ میشوند بازرسی و آزمون باید صورت گیرد.

آزمون های مورد استفاده در این بخش را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

  • آزمون تعیین خواص مواد
  • آزمون تعیین درستی مواد

آزمونهای دسته اول عموما از نوع مخرب هستند که بر روی نمونه های مواد انجام میشوند وضمن انجام آزمایش نمونه آسیب میبیند. بررسی ساختار میکروسکوپی قطعه پس از عملیات حرارتی و همچنین بیلت ها بعد از عملیات ریخت توسط میکروسکوپ ، تعیین سختس مقاطع توسط سختی سنج یونیورسال و تعیین آلیاژ دقیق مقاطع  و بیلت ها توسط دستگاه کوانتومتری از جمله آزمونهایی هستند که در این بخش توسط مهندسین مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرند.

اگر نمونه آزمابش به درستی انتخاب  و آماده شود نتیجه آزمون باید بیانگر خواص توده ی ماده ای که نمونه از آن برداشته شده است باشد.

آزمونهای دست دوم ماهیت غیر مخرب دارند و برای بررسی ترک های سطحی یا داخلی ماده یا فرآورده های نهاییبه کار می رود. این آزمونها بنابه ماهیتشان به قطعه مورد آزمایش آسیب وارد نمیکنند. در این آزمونها نمونه برداری ضرورتی ندارد چرا که در صورت لزوم می توان قطعه اصلی را مورد بررسی قرارداد. مانند تست آلتراسونبک که توسط کارشناسان مربوط به این بخش برروی تمام مقاطع توپر و ضخیم تولیدی انجام می گیرد.  

 

مطلب قبلی ساختمانی
مطلب بعدی واحد کنترل کیفیت خطوط
دی ان ان